Resumen

Bloqueadores de los canales de calcio frente a otras clases de fármacos para la hipertensión: una revisión Cochrane

Jiaying Zhu1,2, Ning Chen1, Muke Zhou1, Jian Guo1, Cairong Zhu3, Jie Zhou1, Mengmeng Ma1, Li He1

Filiación de los autores

1Department of Neurology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China. 2Department of Emergency, Gui Zhou Provincial People’s Hospital, Guiyang, China.3Epidemic Disease & Health Statistics Department, School of Public Health, Sichuan University, Chengdu, China.

DOI

Cita

Zhu J, Chen N, Zhou M, Guo J, Zhu C, Zhou J, et al. Bloqueadores de los canales de calcio frente a otras clases de fármacos para la hipertensión: una revisión Cochrane. Emergencias. 2024;36:65-6

Más artículos de los autores